Om Askeberg AS:

Askeberg AS er et firma som ble opprettet i 2014.
Firmaet utvikler hovedsakelig dataprogrammer for norsk betongindustri.
Ansatte i firmaet er Thomas Eikeberg.